Задати питання
Kонтактна особа*:
Телефон*:
E-mail:
Повідомлення*:
* відмічені обов'язкові поля


 

 

 

 

Цікава інформація

Матеріали з конференції "Нові технології при вирішенні медико-екологічних проблем"

"Медико-біологічні аспекти застосування препарату «Карателька»"

Серед біологічно активних компонентів їжі, що мають істотний вплив на здоров'я людини, важлива роль належить каротиноїдам. Каротиноїди є одним з основних харчових джерел вітаміну А, нестача якого в організмі, викликає порушення росту, процесів відтворення, діяльності нервової системи, призводить до зниження стійкості організму до різних інфекційних захворювань. Каротиноїди застосовуються в медицині для профілактики і лікування цілого ряду захворювань, при адaптаціі до впливу негативних факторів навколишнього середовища; в харчовій промисловості, з метою вітамінізації та поліпшення якості продуктів харчування; в кулінарії - в якості барвника; в тваринництві - для повноцінного кормового раціону [1].

Відділом біохімії коферментів Інcтитуту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України спільно з ТОВ НВП «Бровари» розроблена сучасна вітчизняна технологія безвідходної переробки моркви. Кінцевими продуктами екологічно чистої технології є масляний концентрат бета-каротину - «Карателька» і морквяний шрот.

До складу препарату «Карателька» входять: бета-каротин, вітаміни Е і К, а також коензим Q10. Вже зараз препарат "Карателька" потрапляє в торгову мережу і є гарною вітамінною добавкою до продуктів харчування.

Метою цього дослідження була перевірка впливу лікувально-профілактичного прийому препарату «Карателька» на вміст вітамінів.

Добровольці Онкологічно хворі
До прийому препарату Після прийому препарату До прийому препарату Після прийому препарату
0,04091 + 0,009 0,0348 + 0,014 0,0164 + 0,008 0,0233 +0 ,005
0,694 + 0,004 1,334 + 0,079 0,714 + 0,049 0,766 + 0,063
0,0581 + 0,023 0,0984 + 0,0412 0,0786 + 0,030 0,l32 + O,011

Табл. 1

Як видно з табл. 1, вміст вітамінів А і Е, а також каротиноїдів в крові добровольців, знаходився в нижніх межах норм, прийнятих у вітчизняній літературі [2]. Прийом препарату «Карателька» протягом двох тижнів призвів до підвищення вмісту каротиноїдів на 70%, а вітаміну Е майже в 2 рази. Таке значне збільшення рівня вітаміну Е і каротиноїдів свідчить про те, що препарат «Карателька» є ефективним додатковим джерелом зазначених біологічно активних речовин, в той час як прийом препарату не впливає на вміст вітаміну А в крові. Це узгоджується з даними літератури [3,4], які показують, що при адекватній вихідній забезпеченості людини вітаміном А, додатковий прийом бета-каротину, підвищуючи рівень останнього в сироватці крові, не веде до подальшого зростання концентрації вітаміну А. Це підтверджує наявність в організмі людини регулюючих механізмів, які обмежують перетворення каротину в ретинол. Тому навіть тривалий прийом підвищених доз 0,03 .. 0,07; 0,08-1,5; 0,08-0,23 каротиноїдів не здатний призвести до утворення надлишкових кількостей вітаміну А і гіперавітамінозу.

Оскільки до складу препарату входить вітамін К - природний коагулянт, що володіє антибактеріальними і протизапальними властивостями, визначалися деякі показники системи згортання крові. Показано, що при постановці даного експерименту, рівень фібриногену після прийому препарату не змінювався, протромбіновий індекс залишався в межах норми. Таким чином, прийом препарату не впливає на термін згортання крові.

Для проведення наступного експерименту, в Онкологічному центрі м. Києва, була обрана група жінок з діагнозом рак молочної залози, яким після хірургічного втручання призначили променеве лікування. При проведенні променевої терапії, поряд з медикаментозним лікуванням, хворі приймали і по 50 г препарату «Карателька» на добу. Застосування препарату в цьому випадку, має на меті заповнення нестачі жиророзчинних вітамінів та оптимізацію виконуваних ними функцій. Додатковою підставою для застосування препарату, як радіопротектора, є здатність вітамінів А, Е і бета-каротину вступати у взаємодію з вільно-радикальними формами кисню та біологічно активними продуктами радіолізу, інактивуючи їх [5].

Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що вміст вітаміну А в крові онкологічних хворих значно нижчий за норму. Ці дані збігаються з нашими попередніми дослідженнями вмісту жиророзчинних вітамінів в крові онкологічних хворих [6,7]. Після прийому препарату, в крові цієї групи хворих, вміст вітаміну А збільшився на 42%, проте все одно залишався нижчим за норму. У цьому випадку, збільшення концентрації цього вітаміну, може відбуватися за рахунок перетворення каротину в вітамін А.

Вміст вітаміну Е після прийому препарату не змінився, що можна пояснити збільшенням його витрати на стабілізацію клітинних мембран, підвищенням енергетичних ресурсів і гальмуванням процесів перекисного окислення ліпідів. Збільшення вмісту каротиноїдів в крові, після прийому препарату, як у групі добровольців, так і в групі хворих свідчить, що препарат є ефективним додатковим джерелом добре утилізованого каротину.

У групі хворих, які отримували препарат, відзначається поліпшення загального стану організму, курс променевої терапії протікав без ускладнень, покращилися показники клітинного імунітету.

Отримані результати дослідження показали, що харчова добавка «Карателька» є додатковим джерелом надходження вітамінів в організм людини, і може застосовуватися для різних груп населення, як з профілактичною метою, так і з лікувальною - для більш ефективного проведення комплексних курсів лікування різних патологій.

Література.

  1. Carotenoids / Ed. G.Бrittоn. - B.Verlag, 1995. - У. 1. - Р. 1-26.
  2. Конь І.Я., Ісаєва В.А., Смирнова А.Н Методи оцінки забезпеченості населення вітамінами 11 Теоретичні та клінічні аспекти науки про харчування / Під ред. м.н. Волгарева. - 1987. - С. 42-51.
  3. Willett W.c., Stampfer M.J. et al. Vitamins А,Е and carotene effects of supplementation оп their plasma levels // Amer.J.clin.Nutr. - 1983. - У. 38, N 4. Р.559-566.
  4. Спірічев В.Б., Левачев М.М., Римаренко Т-В. та ін. Вплив прийому масляного розчину-каротину на його рівень у сироватці крові та антиоксидантний статус хворих на виразку дванадцятипалої кишки і ерозійним гастритом / / Питання мед. хімії.: .. 1992. - N2 6. - С. 44-47.
  5. Абрар А.А. Вплив вітамінів А, Д, Е на деякі біохімічні показники крові та печінки / / Питання гематології та переливання крові. 1974. -T.l. -З. 59-61.
  6. Мясоєдов Д.В., В'юницька Л.В., Чернухіна Д.А., Донченко Г.В. Вміст вітаміну А в плазмі крові хворих на рак шлунка 1 / Питання онкології. - 1989. - Т.35, № 8. - С. 945-948.
  7. Донченко Г.В., Чернухiна Л.О., Кузьменко I.B., Пархоменко Ю.М. Bмicт вiтaмiнiв у кpoвi рiзних груп населення України, що постраждало внаслiдок аварії на ЧАЕС / 1 Укр.біохім.журн. - 1997. - Т.69, N2 З. - С. 48-53.
Яндекс.Метрика G Analytics
сайт створено компанією создание интернет сайтов